border-address-top
Dokter Lucas Verkest

Dreef 65
1703 Schepdaal
Tel.:02/5692923
border-address-bottom

Welkom bij de online-agenda van dokter Verkest

Klik op de knop aan de rechter kant om een afspraak te maken.

Indien u een afspraak wenst voor 2 personen gelieve dan ook 2 afspraken te reserveren.

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch (liefst voor 10 uur) worden aangevraagd.

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©