border-address-top
Dokter Lucas Verkest

Dreef 65
1703 Schepdaal
Tel.:02/5692923
border-address-bottom

Info voor patiënten

CONSULTATIES

 • De dokter werkt nog uitsluitend op afspraak om lange wachttijden te vermijden.
  Vanaf 1/01/2012 worden er geen vrije consultaties meer gehouden.
 • Afspraken worden gemaakt via deze website of telefonisch op het nummer 02/5692923.
 • Gelieve tijdig te annuleren wanneer uw afspraak niet doorgaat.
 • Voor speciale onderzoeken (ekg,onderzoek voor verzekering...)of behandelingen(infiltraties, kleine chirurgische ingrepen,wratten,.....)gelieve 2 tijdsafspraken te voorzien.
 • Patiënten verplaatsen zich bij voorkeur naar de praktijk.

HUISBEZOEKEN

 • Huisbezoeken worden enkel aanvaard indien de patiënt zich niet kan verplaatsen(vb:na een operatie,rusthuisbewoners...)Uiteraard worden dringende oproepen zo snel mogelijk geholpen.
 • Huisbezoeken worden liefst aangevraagd voor 10 uur.

VARIA

 • Er worden geen voorschriften uitgereikt via telefoon,tenzij dit uitdrukkelijk met de dokter werd overeengekomen.
 • Bloedafname gebeurt het liefst 's morgens.
 • Resultaten van bloedafname kunnen telefonisch besproken worden tussen 18 en 20 uur.
 • De weekendwacht start vrijdagavond om 20 u en eindigt maandagmorgen om 7u30

 

Vanaf 8/01/2021 kan u de wachtdienst bereiken via het centraal oproepnummer 1733 gevolgd door het inbrengen van uw correcte postcode.(zowel tijdens de weeknachten, weekend en feestdagen).

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©